zamówienia telefoniczne z polski 605 899 151 LUB (22) 756 19 78

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIZAMKA.PL


WARUNKI OGÓLNE


1. Sklep internetowy Pizamka.pl prowadzony jest przez Soma Magdalena Paśnicka (dalej zwana Soma), z siedzibą w Garbatce przy ul. Postępu 29H, 05-552 Wólka Kosowska.
2. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Pizamka.pl
4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Pizamka.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
5. Sklep internetowy Pizamka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Prezentowane w sklepie internetowym towary są oferowane w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
7. Wszelkie informacje, szczególnie zamieszczone jako "Aktualności", które mogą dotyczyć lub wpływać na zdrowie mają tylko i wyłącznie znaczenie informacyjne. Nie mogą być traktowane jako porady lekarskie.
8. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Pizamka.pl  oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Pizamka.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym Pizamka.pl jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
2. Podane przez Klienta w formularzu zamówienia dane, w tym adres e-mail i telefon zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Soma oraz mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych Soma. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wglądu, usunięcia lub poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.
3. Warunkiem realizacji przez Soma złożonych zamówień jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
4. Soma zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych jej środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z Klientem celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Soma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
6. Zakupione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie na obszarze terytorium Polski. Dostawy do innych krajów nie będą realizowane a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne. W takim przypadku, w razie konieczności dokonania zwrotu pieniędzy Soma dokona zwrotu wpłaconej kwoty z potrąceniem ewentualnych opłat, prowizji bankowych i/lub innych kosztów związanych z transferem pieniędzy do i od Klienta.
8. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki pokrywa Klient, chyba że Soma zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty dla danego towaru, o zwolnieniu Klienta z konieczności poniesienia takiej opłaty. W takim przypadku koszty przesyłki są pokrywane przez Soma.
 

 

GWARANCJE I REKLAMACJE
 

1. Towary oferowane w sklepie internetowym Soma są objęte gwarancją producenta. Jeżeli Klient stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji.
2. Klient jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć opis stwierdzonych wad oraz dowód zakupu.
3. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.
4. Reklamacje należy składać na adres: Soma Magdalena Paśnicka, Garbatka, ul. Postępu 29H, 05-552 Wólka Kosowska.
5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym Pizamka.pl bez podania przyczyny. O chęci zwrotu towaru należy powiadomić w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, a następnie odesłać towar (adres: Soma Magdalena Paśnicka, Garbatka, ul. Postępu 29H, 05-552 Wólka Kosowska) w ciągu dalszych 16 dni kalendarzowych. Do przesyłki z odesłanym towarem należy dołączyć dowód zakupu. Soma gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone w kwocie zapłaconej sumy pomniejszonej o dodatkowe koszty dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto przy jej dokonywaniu. Koszty odesłania (zwrotu) towaru do Soma obciążają Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
6. Soma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PIŻAMKA.PL

newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?

KLIKNIJ TUTAJ